Rättvik 31 augusti

I karriärens tredje start var treårige Viggo Frontline, efter Dexter Frontline, helt ohotad från spets för Jenni H Åsberg. Segertid 20,1a/2140 via 17,5 sista 1000 och 10.000 kronor till Fastighetsaktiebolaget Kläppa i Bollnäs. Tomas Pettersson är tränare.

”Vi provade bilen före start och det kändes bra utan att jag pressade honom. Nu fick vi bestämma i lågt tempo och han kändes rejäl hela vägen”, sade Jenni.

J-E GUSTAFSSON