GLÖM INTE ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN

Var med och påverka Gävletravets framtid!

Bakom varje travbana i landet finns ett travsällskap som svarar för allt som har med banans och anläggningens skötsel, ansvarar för all tävlingsverksamhet samt inte minst Travskolan.

Gävle Travsällskap är en ideell förening med en styrelse som ansvarar för att sällskapets ägardirektiv blir genomförda. Gävletravet står för en intressant period med den utveckling som kommer att ske i området. Vill du vara med och påverka Gävletravets framtid?

Bli medlem i Gävle Travsällskap, årsavgiften är endast 300 kronor som sätts in på bankgiro 237-1144. Märk betalningen med ”Medlemsskap”, årtal, för- och efternamn samt adress och person-nr.

OBS! Ni som redan är medlem: Kom ihåg att betala in senast torsdag 28 februari för att ha rösträtt på årsmötet som är torsdag 25 april.