Nystart i Gävle Travrestaurang

Med anledning av att restaurangbolaget övergår till daglig verksamhet fr.o.m. 1 april 2019 så har styrelsen för Gävle Travsällskap beslutatatt omorganisera verksamheten. Den nya restaurangstyrelsen kommer att bestå av Lennart Pettersson Ordf. Bert Johnsson Vice Ordf. övriga ledamöter blir Fredrik Wallin, Marie Andersson och Peter Eriksson. VD blir Kent Modin och Restaurangchef Anna Näsman Lindberg. Den nya organisationen har övertagit driften fr.o.m. 1 mars.

Nyöppning av stallbacksrestaurangen blir måndag 8 april. Vi återkommer med mer info och öppettider.

/Marie Louise Dangardt

Ordf. Gävle Travsällskap