BLI MEDLEM I GÄVLE TRAVSÄLLSKAP

Var med och påverka Gävletravets framtid!

Bakom varje travbana i landet finns ett travsällskap som svarar för allt som har med banans och anläggningens skötsel, ansvarar för all tävlingsverksamhet samt inte minst Travskolan.

Gävle Travsällskap är en ideell förening med en styrelse som ansvarar för att sällskapets ägardirektiv blir genomförda. Gävletravet står för en intressant period med den utveckling som kommer att ske i området. Vill du vara med och påverka Gävletravets framtid?

Bli medlem i Gävle Travsällskap, årsavgiften är endast 300 kronor som sätts in på bankgiro 237-1144 (senast 18 mars).
Märk betalningen med; ”Medlemskap 2019”, för- och efternamn samt adress och person-nr.