Vi älskar travsport

Hyra hästägarerummet?

Är ni intresserade av att hyra hästägarerummet kontaktar ni Lars Karlsson (ordförande hästägareföreningen). Se kontaktuppgifter nedan.

Personal till provloppen

Gävle Travhästägareförening bedriver provlopp här på Gävletravet. Vi är stolta över att göra det och skulle självklart vilja fortsätta med det och utveckla upplägget. Men för att göra det måste vi få er hjälp, medlem eller inte. Kan du tänka dig att ställa upp max en gång i månaden? Du kommer tillhöra en unik grupp som kommer jobba tillsammans och ha trevliga lördagar ihop. Vi behöver personer till inskrivningen samt till tornet. Självklart kommer vi lära upp er och ni behöver inga förkunskaper, bara ett intresse som självklart är trav.

Är du intresserad?

Kontakta Lasse Karlsson på telefon 076-319 10 77 eller e-post lars893@gmail.com

Hjälmtvång

Hjälmtvång gäller för samtliga som kör häst på Gävletravets anläggning. Det gäller stora- och lilla rundbanan, rakbanan, slingan i skogen samt på stallbacken. Följer man inte reglerna riskerar man bötesstraff eller avstängning från anläggningen.

 

December 2017

16 lördag – V75
27 onsdag – V5

Januari 2018                                                     

8 måndag      Lunchtrav
19 fredag       V64

Februari

3 lördag         FM bredd
12 måndag    Lunchtrav
19 måndag    Lunchtrav

Mars

6 tisdag         Lunchtrav
18 söndag     GS75
22 torsdag     V5
29 torsdag     V75

April

5 torsdag       V5 bredd
10 tisdag       V5
19 torsdag     V5
21 lördag      Ponnytrav
26 torsdag     V64

Maj

5 lördag         V65
19 lördag       V75
31 torsdag     V5

Juni

Juli

26 torsdag     V5

Augusti

3 fredag         V64
10 fredag       V5 bredd
17 fredag       V64
18 lördag       V75

September

2 söndag       Ponnytrav
6 torsdag       V64
17 måndag    Lunchtrav

Oktober

1 måndag      V5
11 torsdag     V64
20 lördag       FM bredd
25 torsdag     V64

November

1 torsdag       V5
13 tisdag      Lunchtrav
20 tisdag      Lunchtrav
29 torsdag     V64

December

4 tisdag         V5 bredd
11 tisdag      Lunchtrav
18 tisdag      Lunchtrav

Kommande provloppsdagar:

13 januari
27 januari
10 februari
24 februari
10 mars
7 april
28 april
12 maj
26 maj

Startanmälan provloppsdagen på telefon 026-66 22 56 eller direkt på plats i inskrivningen mellan kl. 08.00-09.00. Var beredd att uppvisa hästpass vid oklarheter. Första loppet startar kl. 10.00.

Anmälningsavgift: 50 kr betalas kontant vid utlämning av vojlock.

Provloppen på lördagar arrangeras av Hästägareföreningen Gävle. Damklubben har servering i kuskrummet de gånger som stallfiket har stängt under provloppslördagarna.

Starttider med fastapropositioner på varje provloppsdag

  • Lopp 1 kl 10.00. Varmblod. 1.23 jämnt tempo 2140m med fri fart sista 500m.
  • Lopp 2 kl. 10.20. Varmblod 1.28 jämnt tempo 2140m.
  • Lopp 3 kl 10.40. Varmblod 1.24 jämnt tempo 2140m.
  • Lopp 4 kl 11.00. Varmblod 1.21 jämnt tempo 2140m. (Eventuella montéhästar 20m tillägg.)
  • Lopp 5 kl. 11.15. Varmblod. Fri fart 2140m.
  • Lopp 6 kl. 11.30. Kallblod och varmblod. 1.35 jämnt tempo 2140m. Tillägg 20m 1.45 jämnt tempo 2160 m.

En omstart i lopp 1, 2, 3 och 6.

För att provlopp ska köras krävs minst tre anmälda hästar i respektive proposition. OBS! Kust som underskrider idealtiden med mer än en sekund blir avstängd två provloppsdagar.

Tänk på att:

  • Din häst ska stå på din träningslista
  • Din häst ska ha giltig vaccination
  • Du ska ha hästpasset med dig
  • Du ska använda ditt gäststall som du självfallet lämnar i städat skick.

Efter ett antal körda provlopp kommer vi att utvärdera tempon och lydnad. Respektlös tempohållning kommer att beivras!

OBS! För att försäkringar ska gälla vid eventuella olycksfall krävs att hästen du anmäler finns med på en träningslista.

Vi har 152 boxar som kan nyttjas för utseling under träningskörning.

För att vara med i provlopp eller att köra/rida på Gävletravets banor krävs att tränaren betalt anläggningsavgift

Kostnad: 2 200 kr exkl. moms.

Period: Januari – December

Programprenumeration: Februari – December, 400 kronor inkl. moms.

Serviceavgift skall erläggas av den som har häst, som nyttjar anläggning, på sin träningslista. Hästar som saknar tränare får endast köras på anläggningen i samband med provkörning inför försäljning. Hästar som ej finns på träningslista omfattas ej av banans försäkringar.

Kontakta Anna Näsman-Lindberg på sekretariatet så får du mer information om hyreskostnader och annat som kan vara värt att veta.

Telefon: 026-66 22 22 eller 070-683 93 33

Mail: anna.nasman@gavle.travsport.se

TravButiken

Butiken på Gävletravets stallbacke har ett komplett sortiment av travprodukter med distriktets största avdelning av hästskor och hovslageriprodukter samt stort sortiment av vård- och skötselprodukter. Läs mer på TravButikens hemsida


Evidensia Hästkliniken Gävle

Hästkliniken finns på Stallbacken och har telefonnummer 026-12 60 68. Se öppettider och övriga kontaktuppgifter på deras hemsida.

DVD på ditt lopp

Vi erbjuder DVD-box med loppet på din hästs starter till självkostnadspris!
För 130 kr får du ditt lopp samt bonusmaterial från dagen. Om du beställer fler lopp på samma DVD får du övriga lopp för 50 kr/st. Samtliga lopp från och med augusti 2011 och framåt kan beställas.

Beställ nu

Tävlingsrutiner Gävletravet

Alkotest

Sker i samtliga lopp även kval och premie. Testet sker på inskrivningen.


Av- och påkörning

All påkörning till banan via ­defileringsvolten. All avkörning vid grind 500 kvar.


Bestraffningar

Meddelas via resultatlistor. För­hörsrum finns på inskrivningen.


Boxlistor

Delas ut av stallvakten och på inskrivningen.


Övernattning häst

Önskar du boxplats för övernattning kontakta Gävletravet senast två vardagar innan tävlingarna och före klockan 12.00. När det gäller extrahäst eller resesällskap är det ont om uppställningsplatser på tävlingsdagarna. I undantagsfall kan du ta med häst som inte ska starta. Ring dock alltid och kolla med oss så att det finns plats för extrahäst. OBS! I samband med V75 och/eller dubbeltrav tillåts ej extrahäst.


Defilering

Samling i defileringsvolten på publikplats. I volten kör vi i högervarv.


Diskvalifikation

Via högtalare som bryter löpningsreferat. Hästens nummer visas på display vid mål och 500 kvar.


Identifiering

Identifieringspersonal söker upp i aktuellt gäststall.


Jogga ner hästarna efter avslutat lopp

Använd innerbanan för att jogga ner hästar efter avslutat lopp om Ni så önskar. Det är inte tillåtet att jogga ner hästarna på stora banan.


Luft

Pump till sulkyhjul finns att låna på inskrivningen.


Materielfel

Vid materielfel efter defilering. Åk upp till kur avsedd för detta i banans ytterkant, c:a 200 m före mål. Där kan enklare fel avhjälpas.


Nummerbrickor

Avhämtas på inskrivningen på stallbacken. Skall lämnas in, väl rengjorda, senast 10 minuter efter sista loppet. Vid ej ren­gjord vojlock debiteras hästens trän­are 200 kronor via avräknings­systemet.


Olycksfall

Sjukvårdare finns vid banan och under loppen i följebilen på innerplanen.


Ponnytravlopp

I samband med tävlingar där det är insprängda ponnytravlopp får ponnyhästarna värmas på stora banan – om ingen annan information är aktuell för den tävlingsdagen. Iaktta försiktighet.

Prisceremonier

Segerdefilering på upploppet i bakvarv. Vinnarcirkeln ligger på publikplats. Vid prisutdelning får Du hjälp av hästhållare.


Provstart bakom bil

Tiden för provstart är en timme innan första start. Bilen står uppställd 400 m före mål och den första provstarten inleds med ett långsamvarv. Efter första starten ställer bilen upp för ännu en provstart som går efter 1 minut. EJ-hästar får delta i bilprovstarten i mån av plats. (Dock ej vid V75-tävlingar). I lopp med autostart upp till 100.000 kronor fortsätter de ekipage som är intresserade, efter defileringen, vidare till sista sväng där startbilen väntar för en extra bilprovstart (kort variant).


Provtagningsstall

Ligger nedanför Evedensias Veterinärklinik.


Skoinformation

För tränare vars häst som startar inom ett streckspel (V75, V86, V64, V65, V5 eller V4) gäller att skoinformation ska lämnas för alla hästar, även de som ska gå med skor runt om senast en timme före första avdelningen i streckspelet. I andra lopp räcker det med senast 15 minuter före loppets start. Du får ändra från barfota till skor (fram, bak, runt om). Meddela då inskrivningen omedelbart att du ändrat skoinformationen. Det är viktigt att spelarna får rätt information så snart som möjligt. Du får inte köra hästen barfota om du meddelat att den ska gå med skor. Om du lämnar fel skoinformation, eller lämnar information för sent eller inte alls, kommer du att få en påföljd, vilket oftast är böter på 1 000 – 1 500 kronor per häst.


Säkerhet på stallbacken

Endast behöriga får vistas på stallbacken. Endast häst­transport­er och dagens kuskar får parkera på  stallbacken och på anvisad plats, övriga parkerar utanför. All vistelse på stallbacken sker på egen risk. Barn­vagnar får ej lämnas utan tillsyn. Hundar skall vara kopplade.


Träningskörning

Nummerbricka hämtas på inskrivningen där du också uppger namn på hästen. Vissa tävlingsdagar är tillgången på boxar begränsat, så anmäl alltid senast två vardagar innan tävling före klockan 12.00 om du önskar att ta med extrahäst eller fortkörningshäst. Om box erhålles kommer avgift debiteras.
I mån av plats är det okej att deltaga i bilprovstarten.


Värmning

Vanligen är det 5 minuters värmning mellan loppen. Bakvarvs­värmning är tillåten (dock EJ under prisceremoni). Vid all körning/ridning i bakvarv får endast något av de fyra yttre spåren användas. Iaktta för­siktighet.


Veterinär

Veterinärkuren är belägen vid upploppsrakan ca 100 kvar. Under lopp­en finns veterinären i följebilen.