Viktig info om coronaviruset – publikfria tävlingar

Information från Gävletravet 200427

Storloppet H.K.H Prins Daniels Lopp skulle haft tioårsjubileum 23 maj. Gävletravet väljer nu att flytta tioårsjubileet till 2021. Därmed blir loppet 2020 en ”vanlig” Gulddivisionens final. Kryddat med att vinnaren garanteras en plats i Elitloppet.

Vi vill göra något stort av tioårsjubileet och i dagens läge, där tävlingarna körs utan publik, blir det inte vad vi tänkt oss. Vi siktar nu med full kraft på att köra den tionde upplagan av vårt kungliga lopp nästa år istället”, säger Gävletravets vd Kent Modin.

Loppet heter i år ”Vägen till Elitloppet – STL Gulddivisionen, final”. Prissumman sänks till den normala för en gulddivisionsfinal, alltså 300 000 kr. Vinnaren har en friplats i Elitloppet.

Information från Gävletravet 200420

Men anledning av rådande COVID-19 pandemi kommer Gävletravet införa korttidsarbete för delar av verksamheten fr.o.m. måndag den 20 april och tillsvidare. Det som berörs i nuläget är Administration och Travrestaurangen, Anläggningen och Travskolan kommer att bedriva sina verksamheter som tidigare.

Det innebär att Sportkontoret kommer att stänga helt en dag i veckan. I första hand fredagar, kan ändras utifrån vår tävlingsverksamhet.

Travrestaurangen på stallbacken ändra sina öppettider, måndag till fredag helgfria veckor till 09.00 – 13.30. Även klämdagar hålls stängda.

Uppdaterad 200408 Travsporten och Covid-19

Allmänna

Kommer Svensk Travsport att ställa in travlopp med anledning av smittspridningen?
Utifrån rådande restriktioner fortsätter vi att tävla med ett antal extra åtgärder för att skapa säkra arbetsplatser. Sedan 12 mars hanteras alla travtävlingar som strikta arbetsplatser, där publik inte är tillåten. Endast personer med en uttalad arbetsuppgift har tillträde till området. Tävlingarna sker utomhus på stora ytor utan fysisk kontakt mellan människor, och vi har tydliga restriktioner för att minska risken för smittspridning på stallbacken. Men vi följer självklart utvecklingen konstant och förhåller oss till myndigheters riktlinjer.

Varför ställer ni inte in tävlingarna som andra sporter?
Svensk Travsport tar sitt ansvar och har redan gått längre än vad myndigheternas restriktioner säger. Dock vill vi i nuläget inte ställa in tävlingar av flera anledningar. Det är tusentals personer som är inblandade i sporten på olika sätt som är ekonomiskt beroende av att vi fortsätter arrangera tävlingarna. Det handlar om hundratals småföretagare och tusentals löntagare runt om i landet, det är också ett samhällsansvar att då fortsätta vår verksamhet om det är möjligt. Men självklart anpassar vi oss efter situationen och gör allt för att skapa säkra arbetsplatser.

Vilka åtgärder har ni satt in på tävlingsdagarna?
Utöver att publikområdet är helt stängt, är vi väldigt restriktiva med vilka som släpps in på stallbacken under tävlingsdagen, bara de som arbetar med att genomföra tävlingarna släpps in. Arrangerande banor följer en rad restriktioner och rekommendationer.

Vad gör ni om en kusk eller tränare som vistas på stallbacken visar sig vara sjuk i covid-19?
Vi är tydliga med att de som uppvisar någon form av symtom självklart ska stanna hemma. Men om någon upptäcker symtom på plats så gör vi som övriga arbetsplatser. Personen ombeds gå hem, och i förekommande fall söka vård.

Varför får utländska tränare och hästar tävla i Sverige?
Till Sverige finns just nu inget inreseförbud för vare sig hästar eller människor. Därför har vi inom travsporten just nu inget uttryckligt förbud mot utlandstränade hästar i våra svenska lopp. Myndigheterna, och även travförbunden, i Norge, Danmark och Finland totalförbjuder inte resor till Sverige men det finns en mängd restriktioner, och man avråder sina medborgare från att resa utomlands. Travförbunden i Norge, Danmark och Finland har dock tillfälligt stoppat utskrivningen av så kallade Nordenintyg, ett dokument som i normala fall används för att underlätta gränspassagen med häst. Det tillfälliga stoppet innebär att en nordisk tränare som ska passera gränsen numera måste lösa alla sina tullpapper och övriga intyg själv. I praktiken är det alltså svårt för nordiska tränare att resa till Sverige nu. Men det är upp till den enskilde utländska medborgaren att följa sitt lands regler, den svenska travsporten följer de myndighetsregler som gäller för Sverige och kan omedelbart införa ett inreseförbud om de svenska myndigheterna bestämmer det.

Varför tillåter ni att kuskar och tränare reser mellan olika banor? Man ska ju undvika resor just nu.
Kuskar och tränare reser nästan aldrig med kollektivtrafik och de reser i regel bara mellan hemmet och travbanan. I de direktiv vi skickat till de aktiva, står det att: 1) res om möjligt i egen bil. 2) stanna inte på vägen.

Varför släpper ni in media på stallbacken?
Vi tycker det är viktigt att media får rapportera om travsporten. Det finns dock särskilda restriktioner kring hur många personer (högst två) från varje mediahus/redaktion som får närvara. För Kanal 75 som producerar tv från tävlingarna, är det tillåtet med fler än två medarbetare att befinna sig på banans område. Intervjuer ska ske med utökat fysiskt avstånd mellan människor. Banans egna segerintervjuer och prisceremonier är inställda.

Hur påverkas ponnytävlingar?
Från 29 mars har Svensk Travsport fattat beslutet, tillsammans med Svenska Ponnytravförbundet, att tills vidare pausa allt tävlande inom ponnytravet. Ponnytravet är ingen arbetsplats som travet i övrigt är.

Ni pausar inte tävlingar med stor häst – vad skiljer ponnylopp från tävlingar med stor häst?
För det första bygger ponnytävlingarna mycket på social samvaro. Man är ofta många kring varje häst och många som följer med till stallbacken och travbanan. Att införa en begränsning på att endast en eller två personer per häst får vistas på stallbacken skulle ta bort mycket av det roliga och väsentliga med ponnytävlingarna. För det andra är sedan den 12 mars travtävlingar strikta arbetsplatser. Tävlingarna med stor häst är en väsentlig del av försörjningen och ett heltidsjobb för många tusen människor. Ponnytävlingarna är inte grund för enskilda människors försörjning på samma sätt och har därför inte samma direkta samhällsekonomiska betydelse som stora travet.

Gäller tävlingsstoppet bara hela ponnytävlingsdagar, eller gäller det även insprängda lopp tillsammans med stora travet?
Tävlingspausen gäller samtliga ponnylopp, även ponnykval.

Kan det bli extra ponnytävlingar senare under säsongen?
Det finns möjlighet att under hösten köra ett antal extra tävlingsdagar för ponny. Vi får anpassa oss till behovet, befintligt tävlingsschema och förstås till övriga förutsättningar i samhället i höst.

Kommer Svensk Travsport att kunna genomföra fullmäktige i april enligt plan?
Svensk Travsports styrelse har beslutat att flytta fram datumet för årets fullmäktigemöte. Mötet den 22 april ställs in och nytt datum blir onsdagen den 24 juni. Med den osäkerhet som finns kring restriktioner beroende på viruset kommer det inte att hållas något program utöver själva fullmäktigemötet detta år. Det kommer inte heller att hållas någon årsmiddag i anslutning till mötet. Svensk Travsport rekommenderar samtidigt sällskapen att skjuta upp sina årsstämmor/fullmäktige-möten där mötena nu ska/kan hållas senast den 30 juni.

Nu börjar storloppssäsongen, när vet vi om publikfester som Paralympiatravet och Elitloppet kommer att kunna genomföras med publik?
Åby har beslutat arrangera Paralympiatravet 25 april utan publik. Solvalla avvaktar med besked om Elitloppet.

Hur länge gäller förbudet mot publik på travbanorna?
Förbudet gäller tills vidare.

För aktiva

Hur ska jag som aktiv agera inför och under tävling?
Först och främst, uppvisar du någon form av luftvägssymtom, snuva, feber eller hosta, även lindrigt, ska du stanna hemma. Väl på plats rekommenderar vi att du om möjligt byter om i bilen eller ert privata stall och undviker omklädningsrum. Försök vistas ute i så stor utsträckning som möjligt och undvik folksamlingar/grupperingar. Lämna området när du är klar med ditt arbete.

Följ de direktiv som gäller för dig som arbetar på stallbacken under tävlingstid, du hittar dem här.

Kan jag stryka anmälda hästar om tränaren eller transportören blir sjuk?
Om ingen annan kan hjälpa dig med transport eller tävlingsförberedelser, är det tillåtet att stryka hästen för transporthinder.

Jag är över 70 år, får jag åka och tävla som tränare eller kusk?
Vi avråder från att besöka stallbacken under tävlingstid, om du är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp. Men liksom i övriga samhället finns inget uttryckligt förbud mot personer i riskgrupper.

Vilka får komma in på stallbacken under tävlingstid – allmänt?
Endast de personer som har en direkt arbetsuppgift får befinna sig på stallbacken under tävlingstid. Om du är osäker på om du bör befinna dig på stallbacken – avstå. Vi behöver alla hjälpas åt och ta eget ansvar i en tuff tid, nu är inte tillfället att försöka tänja på gränser eller leta kryphål i regler. Med din och alla andras hjälp hoppas vi att travsporten kan vara tillbaka i normalläge igen så snart som möjligt.

Vad räknas som ”tävlingstid”?
Två timmar innan första loppet fram till 15 minuter efter sista loppet.

Är det tillåtet för mina barn, andra anhöriga eller vänner att följa med in på stallbacken?
Nej, personer som inte har en direkt arbetsuppgift, får inte vara på stallbacken under tävlingstid.

Får jag som hästägare komma in på stallbacken?
Nej. För att minimera risken för smittspridning har vi beslutat att endast släppa in de som har en direkt arbetsuppgift kopplad till tävlingsdagen.

Är det tillåtet för tränare/skötare som hyr permanentstall på banan, och har hästar stående där, att vara i sitt stall under tävlingstid?
Ja, en (1) person per stall får vara på plats under tävlingstid. Denna person ska i möjligaste mån stanna i sitt stall och undvika kontakt med övriga som befinner sig på stallbacken under tävlingstid.

Är det tillåtet att ta med transporthästar som ska byta tränare eller skickas vidare?
Ja, hästar som ska skiftas mellan två tränare som har starthäst eller har permanentstall på banan, är tillåtna under förutsättning att det sker enligt travsällskapets lokala regler. Övriga hästskiften (till exempel om du inte har starthäst idag) hänvisas till annan plats, eller efter tävlingstid.

Är det tillåtet för tränare som har starthäst att ta med extra hästar till banan i samband med tävling, för träningskörning innan loppen?
Ja, men undvik det om möjligt. Räkna inte med att det finns gästbox för medföljande hästar.

Är det tillåtet att besöka hovslagare/veterinärklinik/hästsportsbutik (på stallområdet) om jag har starthäst under tävlingen?
Ja, om du har starthäst den dagen. Övriga kunder hänvisas till andra tider utanför tävlingstid.

Jag har ingen direkt arbetsuppgift, men är ju stammis på stallbacken här på min hemmabana. Får jag vara på stallbacken, om jag tar mig in innan tävlingstiden börjar?
Nej. Om du är osäker på om du bör befinna dig på stallbacken – avstå. Vi behöver alla hjälpas åt och ta ansvar i en tuff tid, nu är inte tillfället att försöka tänja på gränser eller leta kryphål i regler. Med din och alla andras hjälp hoppas vi att travsporten kan vara tillbaka i normalläge igen så snart som möjligt.

Finns risk att hästar kan få covid-19 eller orsaka covid-19 hos människor?
Nej. Hästar har sitt eget coronavirus, men den orsakar inte covid-19 som är en sjukdom hos människor. Därmed ska det inte finnas någon risk för att hästar kan få Covid-19 eller att människor ska smittas av hästars coronavirus.

Får jag träningsköra på banan utanför tävlingstid?
Banorna hålls öppna för träningskörning under tränarens eget ansvar, enligt de tider och regler som varje travsällskap beslutar. Det är tillåtet för flera ekipage att träna tillsammans, så länge tränarna/kuskarna håller sig till allmänna hälsorekommendationer i samband med träning utomhus. Det vill säga: att inte träningsköra om man känner sig det minsta sjuk, att hålla avstånd till andra människor och vara noga med hygienen.

För banor

Hur hanteras förköpta biljetter eller restaurangplatser?
Det finns en generell önskan om att alla banor agerar likadant och Svensk Travsport rekommenderar att inställda evenemang som detta innebär återbetalas till kund, exklusive eventuella serviceavgifter. Svensk Travsport kan dock inte besluta kring hur varje bana hanterar sina kunder, det är upp till varje bana att följa sina köpevillkor och sina egna beslut gällande sina egna evenemang.

Kommer Svensk Travsport att ersätta banorna för förlust av intäkter?
Nej. Det finns idag inga sådana möjligheter. Svensk Travsport ser nu över alla banors likviditet för att skapa sig en överblick av det ekonomiska läget. Regeringen har presenterat ett stort stödpaket för företag som drabbas av den nuvarande situationen som många travbanor kan dra nytta av.

Får det anordnas provlopp och bygdetrav?
Nej. Alla former av lopp – utöver de ordinarie travtävlingarna – är inställda tillsvidare. Det körs därför inga provlopp, bygdetrav, ponnytävlingar eller ponnykval.

Får travskolan vara öppen och ta emot elever?
Ja, men inte på tävlingsdagar. Övriga dagar kan travskolan vara öppen. Anpassa undervisningen efter rådande regler och rekommendationer. Flytta om möjligt undervisningen utomhus. Undvik grupper inomhus.

Får banan vara öppen för träning?
Banorna hålls öppna för träningskörning under tränarens eget ansvar, enligt de tider och regler som varje travsällskap beslutar. Det är tillåtet för flera ekipage att träna tillsammans, så länge tränarna/kuskarna håller sig till allmänna hälsorekommendationer i samband med träning utomhus. Det vill säga: att inte träningsköra om man känner sig det minsta sjuk, att hålla avstånd till andra människor och vara noga med hygienen.

Kan de som går licenskurs öva voltstart och köra utbildningslopp?
Ja, utbildningsloppen ingår i det vi betecknar som träningskörning.

Kan en restaurang på travbanan ha öppet de dagar det inte är travtävlingar?
Ja, om restaurangen följer myndigheternas övriga direktiv gällande restauranger.

Kan stallbacksrestaurangen ha öppet under tävlingsdag?
Ja. Det är viktigt att aktiva och funktionärer kan få något att äta. Servering ska ske enligt de regler och rekommendationer som gäller för övriga restauranger i samhället. Om möjligt ska servering ske utomhus.

Vad sker med totopersonalen?
Då inga publika områden ska hållas öppna ska heller inga totohallar hållas öppna. Därför kommer det inte behövas någon totopersonal under tiden förbudet gäller.

Hur hanteras banans funktionärer?
Svensk Travsport har skickat ut riktlinjerna för medarbetare. Om de uppvisar någon form av influensaliknande symtom ska de inte arbeta.

Ska funktionärer som är över 70 år arbeta?
Undvik i möjligaste mån under den här tiden att anlita personal som befinner sig i riskgrupp.

Måste de aktiva anmäla vilka som kommer för att släppas in på stallbacken?
Personer som passerar stallbacksentrén måste visa att de arbetar med en aktuell starthäst på tävlingsdagen. Banan använder de listor på aktuella kuskar/tränare som finns i Hästsportsystemet inför respektive tävlingsdag. Varje bana ansvarar för kontrollen. Komplettera gärna entrén med personal från externa vaktbolag.

Ska banor kontrollera kuskar, tränare och skötare om de befunnit sig i riskområden eller uppvisar symtom?
Nej, någon sådan undersökningsplikt finns inte. Endast de personer som ska arbeta den aktuella tävlingsdagen, har tillträde till området. Som för övriga samhället gäller att den person som känner sig sjuk, hostar eller har feber, ska stanna hemma från sitt jobb.

Hur hanteras kuskar och tränare från andra länder som ska delta i svenska tävlingar?
På samma sätt som svenska kuskar och tränare. Om de uppvisar några sjukdomssymtom ska de stanna hemma.

Får media släppas in på stallbacken?
Ja. Högst två personer (reporter + fotograf) från varje mediahus/redaktion får tillträde. För Kanal 75 som producerar tv från tävlingarna, är det tillåtet med fler än två medarbetare att befinna sig på banans område.

Information onsdag 8 april

Babyrace 2020 inställt tills vidare

Eftersom alla organiserade lopp utöver de ordinarie tävlingarna i Svensk Travsport är pausade tills vidare, så är också Babyrace 2020 på Gävletravet inställt tills vidare.

Med tanke på rådande omständigheter kring covid-19 återkommer vi längre fram med besked om hur det blir med våra Babyrace 2020.

Information fredag 3 april

Direktiv för aktiva inom travsporten

Med anledning av den pågående smittspridningen av det nya coronaviruset gäller följande regler för alla som befinner sig på stallbacken under tävlingsdagen.

· Travbanan är under tävlingsdagen en strikt arbetsplats. Alla publikområden är stängda.

· Endast de som arbetar under tävlingsdagen har tillträde till stallbacken. För aktiva inkluderar detta ENDAST tränare, kusk, skötare och transportör. Det är inte tillåtet att ta med exempelvis familjemedlemmar, extra personal eller hästägare.

· Stanna hemma när du är sjuk och uppvisar några former av influensaliknande symptom.

· Försök vistas ute i så stor utsträckning som möjligt.

· Håll avstånd i alla utrymmen, ta inte i hand eller kramas.

· Sprid ut er på stallbacken – undvik att samlas fler i samma stall.

· Klä helst om i egen bil eller eget stall – undvik om möjligt gemensamma omklädningsrum.

· Matserveringen på stallbacken är anpassad för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det kan innebära begränsningar i service och utbud.

· Är du över 70 år eller i någon form av riskgrupp gällande det nya coronaviruset – överväg att stanna hemma.

· Res enskilt i egen bil och undvik kollektivtrafik. Undvik att stanna på vägen.

· Lämna banområdet när du är klar med ditt arbete.

Information onsdag 1 april

Stopp för provlopp, bygdetrav, ponnytävlingar och ponnykval

Svensk Travsport har tillsammans med travbanorna och SPTF beslutat att pausa alla provlopp, bygdetrav, ponnytävlingar och ponnykval. Förutom de ordinarie travtävlingarna som körs under strikt kontrollerade former, pausas alla andra former av travlopp tills vidare.

Sedan 12 mars hanteras alla ordinarie travtävlingar som en arbetsplats med strikta restriktioner. Publikplatserna är stängda, endast personer som ska utföra en arbetsuppgift har tillträde.

Alla övriga former av organiserade lopp är inställda. Det innebär att det tillsvidare inte körs några provlopp, bygdetrav, ponnytävlingar eller ponnykval.

Träningskörning tillåten

Banorna hålls öppna för träningskörning under tränarens eget ansvar, enligt de tider och regler som varje travsällskap beslutar. Det är tillåtet för flera ekipage att träna tillsammans, så länge tränarna/kuskarna håller sig till allmänna hälsorekommendationer i samband med träning utomhus. Alltså att inte träningsköra om man känner sig det minsta sjuk, att hålla avstånd till andra människor och vara noga med hygienen.

Alla ponnytävlingar pausas från och med 29 mars till följd av covid-19. Nedan finns frågor och svar kring detta.

Nyher från Svensk Travsport 29 mars

Varför pausas allt ponnytävlande?
Med anledning av regeringens beslut fredag 27 mars om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 50 personer valde Svensk Travsport att införa hårdare restriktioner kring såväl de ordinarie travtävlingarna som ponnytravet. Idag 28 mars har Svensk Travsport fattat beslutet, tillsammans med Svenska Ponnytravförbundet, att tills vidare pausa allt tävlande inom ponnytravet.

Ponnytravet är ingen arbetsplats som travet i övrigt är. Även om viss barn- och ungdomsidrott fortfarande upprätthålls i samhället får nuläget en stor och negativ inverkan på hur ponnytravet kan utföras – därför har Svensk Travsport och Svenska Ponnytravförbundet tillsammans beslutat att pausa ponnytravet tills vidare.

Vilka har bestämt att ponnytravet ska pausas?
Svensk Travsport och Svenska Ponnytravförbundet tillsammans.

Varför pausas inte tävlingar med stor häst?
För det första bygger ponnytävlingarna mycket på social samvaro. Man är ofta många kring varje häst och många som följer med till stallbacken och travbanan. Att införa en begränsning på att endast en eller två personer per häst får vistas på stallbacken skulle ta bort mycket av det roliga och väsentliga med ponnytävlingarna.

För det andra ser vi sedan den 12 mars travtävlingar som strikta arbetsplatser. Tävlingarna med stor häst är en väsentlig del av försörjningen och ett heltidsjobb för många tusen människor. Ponnytävlingarna är inte grund för enskilda människors försörjning på samma sätt och har därför inte samma direkta samhällsekonomiska betydelse som stora travet.

Gäller tävlingsstoppet bara hela ponnytävlingsdagar, eller gäller det även insprängda lopp tillsammans med stora travet?
Tävlingspausen gäller alla ponnylopp.

När kan ponnytravet börja tävla igen?
Det vet vi inte just nu. Vi hoppas att ponnytravsporten kan återgå till normal verksamhet så snart som möjligt. Så beslutet gäller tills vidare.

Får man gå i travskolan?
Ja, travskolorna har öppet. Dock inte under tävlingsdagar. Men det är förstås viktigt att vi hjälps åt att inte riskera att smitta varandra. Följ de råd och anvisningar som du får av dina travskoleledare. Det viktigaste är att alltid stanna hemma om du känner dig sjuk, har feber eller hostar.

Får man köra utbildningslopp och provlopp?
Ja, det får man göra på de tider som din travbana bestämmer. Kontakta din hemmabana för information.

Får man åka in på banan och träningsköra själv?
Ja, det får man göra på de tider som din travbana bestämmer.

Kan man startanmäla till framtida tävlingar?
Eftersom vi inte vet när ponnytävlingarna kan börja igen, är startanmälningarna till alla tävlingar tillfälligt stängda. Vi kommer att öppna startanmälningarna i god tid innan vi börjar tävla igen.

Information fredag 27 mars – travet fortsätter

TRAVTÄVLINGARNA FORTSÄTTER – MED RESTRIKTIONER

Idag har folkhälsomyndigheten hemställt och regeringen fattat beslut om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster med mer än 50 personer. Svensk Travsport fattade den 12 mars beslut om att stänga samtliga publikområden på svenska travbanor. Travtävlingar är nu enbart en strikt arbetsplats.

Svensk Travsport har följt folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande och agerat för att skapa säkra arbetsplatser för travsportens aktiva och för att minimera risken för smittspridning.

– Vi delar självklart den oro som finns för ökad smittspridning i samhället och vikten av omsorg för riskgrupperna. Sedan den 12 mars är travtävlingar en strikt arbetsplats för travets tränare, kuskar, hästskötare och banpersonal – inte en allmän sammankomst. Tävlingarna sker utomhus, på stora ytor och utan fysisk kontakt. Vi vidtar ytterligare åtgärder för att säkerställa arbetsmiljön i samband med travtävlingar, säger Maria Croon, vd på Svensk Travsport.

Svensk Travsport har sedan flera veckor infört en rad stora åtgärder för att minska risken för smittspridning. Alla publika områden är stängda och det har införts ett flertal restriktioner kring stallbacken för att skapa säkra arbetsplatser. Att travsporten väljer att tävla vidare har flera anledningar:

• Travbanan är en arbetsplats

• Travtävlingar är inte en allmän sammankomst– alla publika områden är stängda

• Vi arbetar och tävlar utomhus på stora ytor

• Vi är inte en sport med fysisk kontakt

• Vi inför ytterligare restriktioner för att säkerställa arbetsmiljön

Svensk Travsport kommer redan idag att ytterligare stärka riktlinjerna för samtliga banor och aktiva inom travet för att tillsammans ta ansvar för en säker arbetsmiljö. Svensk Travsport fortsätter att följa utvecklingen och om myndigheterna ger ytterligare riktlinjer kommer dessa självklart att följas.

– Många tusentals i Sverige har travsporten som sin verksamhet och arbetsplats. Vi värnar om alla dessa människors möjlighet till försörjning samtidigt som vi förhåller oss till det allvarliga läget samhället befinner sig i. Det är viktigt att de verksamheter som kan fortsätta på ett säkert sätt också gör det, säger Maria Croon.

Kontaktpersoner:
Maria Croon VD – 0706-194532, [email protected]
Petter Johansson Sportchef – 0709-397563, [email protected]

Polismyndigheten meddelar även följande angående dagens beslut:

Vad innebär det för dig?

Förordningen innebär nu att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Det innebär att du endast får anordna din sammankomst eller tillställningen om du begränsar deltagarna till maximalt 50 personer.

Förordningen meddelad av regeringen om maximalt antal deltagare vid en sammankomst eller tillställning ersätter tidigare meddelat villkor om antal deltagare. Det innebär att du inte behöver kontakta Polismyndigheten för att få ett nytt tillstånd. Du som anordnare förväntas efterleva den begränsning som gäller enligt förordningen.

I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de som samtidigt besöker evenemanget, exempelvis publik som samlas för att bevittna evenemanget eller besöker danstillställningen. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare. Köer utanför t.ex. en krog räknas inte som deltagare. Vid ett fotbolls- eller hockeyevenemang och friidrottstävlingar räknas endast publiken, inte idrottare och tränare, som deltagare. Det eftersom det är publiken som utgör den större folksamlingen. Vid teaterföreställningar och konserter räknas endast publiken, inte ensemblen eller bandet, som deltagare. När det gäller vissa idrottevenemang t.ex. motionslopp, där den huvudsakliga folksamlingen består av de som utövar idrotten, inräknas i begreppet deltagare både publiken och löparna.

Tidigare information

Coronavirus COVID-19   

Med anledning av den uppkomma situation kring Coronavirus och Folkhälsomyndighetes rekommendationer, Regeringens och Svensk Travsports (ST) beslut så har Gävle Travsällskap fattat följande beslut.

  • Vår Travgala lördag den 14 mars kommer att flyttas till nytt datum. Ni som har betalat och vill få tillbaka pengarna kontaktar Anna Näsman Lindberg via mail, uppge namn och konto som ni vill ha återbetalningen till. [email protected]. Det går även bra att låta pengarna vara innestående.  
  • Vi kommer att köra travtävlingar enligt ST beslut med stängd publikplats och restaurang.
  • Restaurangen på stallbacken kommer att vara öppen vid tävlingstillfällen för aktiva, hästskötare, transportörer, funktionärer, Media och Gävletravets personal. 
  • Travskolan kommer att bedriva sin verksamhet som planerat.
  • Vår lunchrestaurang (9–14) på stallbacken kommer att ha öppet som vanligt.
  • Alla planerade större event är inställda tillsvidare, ex. loppis.

Klicka här för att läsa information från Svensk Travsport.