Provloppsverksamheten öppnar upp igen

Från och med söndag 14 juni har Svensk Travsport beslutat att det är möjligt för travsällskapen att återuppta provlopp, kvaldagar och kompletteringslopp (endast ponny). Svensk Travsport anser att bygdetrav fortsatt är olämpligt att arrangera, då aktiviteten bygger på socialt umgänge och att människor kan uppleva tävlingarna på plats.

• Travsällskapen ansvarar att nedanstående efterlevs och det är upp till respektive travsällskap att besluta om de vill arrangera provlopp, kvaldagar och/eller kompletteringslopp.

• Aktiviteterna skall följa Folkhälsomyndighetens direktiv, rekommendationer och restriktioner

• Vi blandar inte ponnylopp (gäller även kval- och kompletteringslopp) med tävlingar med stora hästar eller stora hästar med ponnytävlingar.

• Maximera till 5 lopp per aktivitet/dag

• Håll avstånd till andra människor. Samlas inte i grupper.

• Publikplatsen är helt stängd.

Lopp 6 fri fart utgår tills vidare eftersom det endast tillåts 5 lopp per dag.

Klicka här för att läsa mer om våra provlopp.