Protokoll bankommittémöte 210114

Närvarande: Mathias Gustafsson, Sportchef, Mika Ahtiainen, Banmästare, Rauno Pöllänen, A-tränare representant, Peter Larsson, B-tränare representant, Sonny Olsson, Sportkontoret och Christer Nöjd, anläggningen.

Bankommittén tog upp nedanstående punkter.

  • Övergången till Slingan. I början av Slingan är träden instabila. Anläggningen kollar på en lösning av det (kommunens mark).
  • Slingan. Vintern har kommit och banpersonalen försöker packa snön.
  • Rakbanan. Det har varit lite för moddigt vissa dagar. Modden ska dras av och ambitionen är hålla rakbanan fastare framöver.
  • Stora banan. Det har varit lite för moddigt vissa dagar. Modden ska dras av och ambitionen är hålla stora banan fastare framöver.  
  • Banans öppettider inför tävlingsdag: Sedan i november får man köra på stora banan under ordinarie öppettider, vilket betyder fram till 14.00 under vinterperioden. Endast utestallet får användas sista vardagen före tävlingsdag.
  • Webkamera. Inom kort hoppas vi kunna ha en webkamera klar för installation där alla kan se hur stora banan ser ut via vår hemsida.
  • Nästa möte med bankommittén planeras in i slutet av mars innan vi går in i sommarperiodens öppettider.

Mvh
Bankommittén Gävletravet

Bankommittén Gävletravet
Sammankallande: Mathias Gustafsson, Sportchef, 026-66 22 12
Banmästare: Mika Ahtiainen, 026-66 22 33
A-tränarrepresentant: Rauno Pöllänen, 070-648 82 45
B-tränarrepresentant: Peter Larsson, 070-347 41 29

Bankommittén har några möten per år där banorna på Gävletravet diskuteras. Om hur nuläget är och om det har kommit in frågor och funderingar från våra aktiva som nyttjar anläggningen. Hör gärna av er om ni har några frågor.