Ny hantering av hästgödsel

Hej! Gävletravet har nu skrivet ett avtal med Ekogas för hantering av hästgödsel. Vi ser detta som ett steg i rätt riktning i vår ambition att bli mer miljövänliga.

  • Vi kommer att leverera ca 900 ton/år.
  • Detta innebär att vår hästgödsel i framtiden kommer att bli miljövänlig biogas.
  • För att få en effektiv hantering kommer vi att bygga om gödselplattan på stallbacken.
  • Den gamla delen kommer att rivas och ge plats för en container.
  • Sedan kommer vi att bygga en gödselficka på andra sidan där alla kan tömma som idag.
  • Viktigt är att alla följer de krav som vi har så att inte processen hos Ekogas störs.
  • Arbetet med fickan det kommer att påbörjas så fort som möjligt.

Denna skylt kommer att sättas upp vid gödselstacken: