Maskiner vid säkerhetsspåret fortsätter

Måndag 12 april påbörjades prov med att flytta brunnar vid säkerhetsspåret. Arbetet beräknas fortsätta ett tag framöver under dagtid mellan 07.00-16.00.

OBS! Det går bra att träna under tiden, men var observant på att det förekommer maskiner på banan och iaktta försiktighet.