Fortsatt paus för Gävletravets ponnytravare

Jag har idag fredag 21 maj varit i kontakt med Shah Jalal, smittskyddsläkare Region Gävleborg. Torsdag 27 maj kommer Region Gävleborg med nytt besked om vad som gäller kring tävlingar för ungdomsidrott. Tillsvidare följer vi de restriktioner som gäller där smittskyddsläkaren också avråder från att resa till andra regioner för att tävla.

Jag har även varit i kontakt med Region Örebro län där man inte ser något hinder för att resa mellan regionerna, men man tycker också att man ska följa de lokala restriktionerna.

I samråd med ST och utifrån den dialog och information vi har haft idag kan Gävletravets aktiva inte åka och tävla på Lindesbergs ponnytrav lördag 29 maj.

Smittspridningen ser bättre ut nu i vår region än för någon vecka sedan och förhoppningsvis får vi besked om lättnader kring ungdomsidrotten nästa vecka, vilket innebär att Gävletravets aktiva inom ponnytravet får vara med och tävla snart igen. Vi ser verkligen fram emot det! Så håll ut ett litet tag till – snart så…

Mathias Gustafsson
Sportchef Gävletravet