Regionala rekommendationer tas bort – nationella råd gäller i Gävleborg

Den 1 juni tas de regionala rekommendationerna bort och övergår till de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Det gäller lättnader i rekommendationer för vaccinerade, munskyddsanvändning samt utomhusmatcher och tävlingar för barn och unga.

Den höga smittspridningen i länet gjorde att jag bedömde att vi i Gävleborg behövde vänta med att införa de nya rekommendationerna. Nu ser läget bättre ut och smittspridningen är på väg ner, men det gäller att vi fortsätter att följa rekommendationerna så att smittspridningen inte tar fart igen”, säger smittskyddsläkare Shah Jalal.

Smittskyddsläkaren betonar vikten av att vara försiktig även efter vaccinering och att även vaccinerade följer de rekommendationer som gäller.

Slappna inte av för mycket efter din första vaccindos. Det finns fortfarande en risk för smitta. Det är viktigt att vara tålmodig och invänta tre veckor innan man umgås med människor utanför sin mindre krets. Vänta helst in den andra dosen”, säger smittskyddsläkare Shah Jalal.