Anmälan & frågor sker till: travskolan@gavle.travsport.se
O.S.A: 5 dagar innan aktuell kurs (om inget annat anges nedan).
OBS! Begränsat antal platser (först till kvarn) samt ett minimum på minst 5 anmälda för att kurs ska starta (om inget annat anges nedan).

Järnkurs (introkurs för barn)

Steg 1 i våra barnkurser. Grundkurs i hästskötsel och hantering av hästar samt grundläggande körning och utselning. Från det år eleven fyller 7 år, inga förkunskaper krävs. Kursen startar vid minst 4 anmälda.

KURSSTART HÖSTEN 2019 (del 1/2)
Kursupplägg: 7 lektioner á 2 timmar (14 kurstimmar)
Kursveckor: v.34-40
Kursdag & tid: Tisdag 17.00-19.00
Pris del 1 (7 lektioner):  1330 kr (ca 190kr/lektion)
O.S.A: 12 augusti till travskolan@gavle.travsport.se
Möjlighet till att gå del 2 direkt efter avslutad kurs del 1.

FORSÄTTNING HÖSTEN 2019 (del 2/2)
Kursupplägg: 11 lektioner á 2 timmar (22 kurstimmar)
Kursveckor: v.41-51
Kursdag & tid: Tisdag 17.00-19.00
Pris del 2 (11 lektioner): 2090 kr (ca 190kr/lektion)
O.S.A: Till kursledaren nästsista lektionen vecka 39


Är du/ni intresserad av att börja järnkurs men inte gått forsta delen, ta kontakt med oss så kanske vi kan hitta en lösning: travskolan@gavle.travsport.se

Kopparkurs

Steg 2 i våra körkurser. Fortsättning körning och utselning. Fortsättning hästskötsel och genomgång av hästens anatomi, färger, hästraser m.m.
Från det år eleven fyller 7 år
Förkunskap: Järnkurs eller motsvarande kunskap (hästvana)
Kursinnehåll: Klicka här för information i PDF-format

KURSSTART HÖSTEN 2019
Kursupplägg: 19 lektioner á 2 timmar (38 kurstimmar)
Kursveckor: Vecka 33-51
Kursdag & kurstid: Måndagar 17.00-19.00
Kursavgift: 3610 SEK (190 kr per tillfälle inkl. kursmaterial)
O.S.A: 12 juli (samt avanmälan för pågående järn-elever)Bronskurs

Steg 3 i våra körkurser. Körning av ponny samt genomgång av stallmiljö, sjukvård för häst m.m.
Från det år eleven fyller 7 år
Förkunskap: Kopparkurs eller motsvarande kunskap
Kursinnehåll:  Klicka här för information i PDF-format

KURSSTART HÖSTEN 2019
Kursupplägg: 19 lektioner á 2 timmar (38 kurstimmar)
Kursveckor: Vecka 33-51
Kursdag & kurstid: Torsdagar 17.00-19.00
Kursavgift: 3610 SEK (190 kr per tillfälle inkl. kursmaterial)

Silverkurs

Steg 4 i våra körkurser. Utveckla körkunskaperna, här ges kännedom om olika träningsmetoder, hästarnas foder m.m.
Från det år eleven fyller 8 år
Förkunskap: Bronskurs eller motsvarande kunskap

KURSSTART VÅREN 2020
Kursupplägg: ** lektioner á * timmar (** kurstimmar)
Kursavgift: SEK (200 kr per tillfälle inkl. kursmaterial)
Kursdag: 
Kursstart: jan 2020
Kursinnehåll: Klicka här för information i PDF-format

Guldkurs

Steg 5 i våra körkurser. Körning på travbana, träna de olika startmetoderna och köra ihop i klunga. Förberedande för licenstagning med genomgång av reglemente. Se delar av hästens extra tävlingsutrustning m.m.
Från det år eleven fyller 8 år
Förkunskap: Silverkurs eller motsvarande kunskap

KURSSTART HÖSTEN 2020
Kursupplägg: ** lektioner á * timmar (** kurstimmar)
Kursavgift: SEK (200 kr per tillfälle inkl. kursmaterial)
Kursdag: 
Kursstart: Aug 2020
Kursinnehåll: Klicka här för information i PDF-format

Ponny­licenskurs

För dig som vill tävla. Ponnylicens krävs för att få tävla i ponnytrav och ponnymonté. I licenskursen ingår körning på travbana samt teori utifrån Svensk travsports Tävlingsreglemente och övriga bestämmelser. Under kursens gång körs utbildningslopp, deltagaren måste vara godkänd i 10 utbildningslopp för att få licens. Kursen avslutas med teoriprov.
Från det år eleven fyller 8 år t.o.m. 25 år
Förkunskap: Guldkurs eller motsvarande kunskap

PONNYLICENSKURS HÖSTEN 2019
Kursupplägg: 
19 lektioner á 2 timmar (38 kurstimmar)
Kursveckor: Vecka 33-51
Kursdag & kurstid: Onsdagar 17.00-19.00
Kursavgift: 3895 SEK (205 kr per tillfälle inkl. kursmaterial & 1 starttillfälle med travskolans ponny)

PONNYLICENSKURS VÅREN 2019
Kursupplägg ponnylicenskurs vt19 (klicka på länken)

Tävlingskurs kör & monté (fortsättningskurs)

Körning på olika träningsbanor, träna olika startmetoder, matchning av ponny inför start, fördjupning av travponnyns utrustning samt travponnyns skötsel och behov.
Uppdaterar oss i reglementet, friskvård, körteknik och tävlingsrutiner.
Förkunskap:
Licenskurs

KURSSTART HÖSTEN 2019
Kursupplägg: 19 lektioner á 2 timmar (38 kurstimmar)
Kursveckor: Vecka 33-51
Kursdag & kurstid: Fredagar 16.00-18.00
Kursavgift: 3895 SEK (205 kr per tillfälle inkl. kursmaterial)

Träna Travponny (fördjupningskurs)

Här fördjupar vi oss i reglementet/lagar & regler, friskvård, körteknik och tävlingsrutiner. Att träna & tävla travponny (träningsupplägg/matchning inför start), sjukdomar & skador, hovvård & tappsko, balansering & specialutrustning, foderlära och lär dig räkna foderstater.

Här är du välkommen att med egen ponny.
Förkunskap: Licenskurs

KURSSTART HÖSTEN 2019
Kursupplägg: 19 lektioner á 2 timmar (38 kurstimmar)
Kursveckor: Vecka 33-51
Kursdag & kurstid: Tisdagar 17.00-19.00
Kursavgift: 3895 SEK (205 kr per tillfälle inkl. kursmaterial)