Vi älskar travsport

Vi söker personal

Gävle Travhästägareförening bedriver provlopp här på Gävletravet. Vi är stolta över att göra det och skulle självklart vilja fortsätta med det och utveckla upplägget. Men för att göra det måste vi få er hjälp, medlem eller inte. Kan du tänka dig att ställa upp max en gång i månaden? Du kommer tillhöra en unik grupp som kommer jobba tillsammans och ha trevliga lördagar ihop. Vi behöver personer till inskrivningen samt till tornet. Självklart kommer vi lära upp er och ni behöver inga förkunskaper, bara ett intresse som självklart är trav.

Är du intresserad?

Hjälmtvång

Hjälmtvång gäller för samtliga som kör häst på Gävletravets anläggning. Det gäller stora- och lilla rundbanan, rakbanan, slingan i skogen samt på stallbacken. Följer man inte reglerna riskerar man bötesstraff eller avstängning från anläggningen.

Juni 2017

11 söndag – Lunch
29 torsdag – V5 (breddlopp)

Juli 2017

11 tisdag – V5
27 torsdag – V5

Augusti 2017

4 fredag – V64
12 lördag – V65
22 tisdag – V64

September 2017

7 torsdag – V64
9 lördag – Ponnytrav
22 fredag – V5 (breddlopp)

Oktober 2017

10 tisdag – Lunch
17 tisdag – V5 (breddlopp)
26 torsdag – V64

November 2017

18 lördag – Fm (breddlopp)
21 tisdag – V64
30 torsdag – V64

December 2017

16 lördag – V75
27 onsdag – V5

Totalt 32 dagar 2017

17 juni
1 juli – INSTÄLLT
5 augusti
20 augusti (Hästens Dag med andra förutsättningar)
2 september
23 september
7 oktober
21 oktober

Startanmälan provloppsdagen på telefon 026-66 22 56 eller direkt på plats i inskrivningen mellan kl. 08.00-09.00. Var beredd att uppvisa hästpass vid oklarheter. Första loppet startar kl. 10.00.

Starttider i provloppen: Lopp 1 kl. 10:00, lopp 2 kl. 10:20, lopp 3 kl. 10:40, lopp 4 kl. 11:00, lopp 5 kl. 11:15, lopp 6 kl. 11:30.

Anmälningsavgift: 50 kr betalas kontant vid utlämning av vojlock.

Provloppen på lördagar arrangeras av Hästägareföreningen Gävle. Damklubben har servering i kuskrummet de gånger som stallfiket har stängt under provloppslördagarna.

Fasta propositioner varje provloppsdag:
1: Varmblod. 1.23 jämnt tempo 2140m med fri fart sista 500m.
2: Varmblod. 1.28 jämnt tempo 2140m.
3: Varmblod. 1.24 jämnt tempo 2140m.
4: Varmblod. 1.21 jämnt tempo 2140m (eventuella montéhästar 20m tillägg).
5: Varmblod. Fri fart 2140m.
6: Kallblod och varmblod. 1.35 jämnt tempo 2140m. Tillägg 20m 1.45 jämnt tempo 2160m.
En omstart i lopp 1, 2, 3 och 6.

För att provlopp ska köras krävs minst tre anmälda hästar i respektive proposition.
OBS! Kusk som underskrider idealtiden med mer än en sekund blir avstängd två provloppsdagar.

Tänk på att:
Din häst ska stå på din träningslista.
Din häst ska ha giltig vaccination.
Du ska ha hästpasset med dig.
Du ska använda ditt gäststall som du självfallet lämnar i städat skick.

Efter ett antal körda provlopp kommer vi att utvärdera tempon och lydnad. Respektlös tempohållning kommer att beivras!

OBS! För att försäkringar ska gälla vid eventuella olycksfall krävs att hästen du anmäler finns med på en träningslista.

Vi har 152 boxar som kan nyttjas för utseling under träningskörning.

För att vara med i provlopp eller att köra/rida på Gävletravets banor krävs att tränaren betalt anläggningsavgift

Kostnad: 2 200 kr exkl. moms.
Period: Januari – December
Programprenumeration: Februari – December,  400 kronor inkl. moms.

Serviceavgift skall erläggas av den som har häst, som nyttjar anläggning, på sin träningslista. Hästar som saknar tränare får endast köras på anläggningen i samband med provkörning inför försäljning. Hästar som ej finns på träningslista omfattas ej av banans försäkringar.

Kontakta Anna Näsman-Lindberg på sekretariatet så får du mer information om hyreskostnader och annat som kan vara värt att veta.
Telefon: 026-66 22 22 eller 070-683 93 33
Mail: anna.nasman@gavle.travsport.se

TravButiken

Butiken på Gävletravets stallbacke har ett komplett sortiment av travprodukter med distriktets största avdelning av hästskor och hovslageriprodukter samt stort sortiment av vård- och skötselprodukter. Läs mer på TravButikens hemsida

Evidensia Hästkliniken Gävle

Hästkliniken finns på Stallbacken och har telefonnummer 026-12 60 68. Se öppettider och övriga kontaktuppgifter på deras hemsida.

DVD på ditt lopp

Vi erbjuder DVD-box med loppet på din hästs starter till självkostnadspris!
För 130 kr får du ditt lopp samt bonusmaterial från dagen. Om du beställer fler lopp på samma DVD får du övriga lopp för 50 kr/st. Samtliga lopp från och med augusti 2011 och framåt kan beställas.

Beställ nu

Tävlingsrutiner Gävletravet

Alkotest

Sker i samtliga lopp även kval och premie. Testet sker på inskrivningen.

Av- och påkörning

All påkörning till banan via ­defileringsvolten. All avkörning vid grind 500 kvar.

Bestraffningar

Meddelas via resultatlistor. För­hörsrum finns på inskrivningen.

Boxlistor

Delas ut av stallvakten och på inskrivningen.

Övernattning häst

Önskar du boxplats för övernattning kontakta Mette Pökelmann via mejl mette.pokelmann@travsport.se senast två vardagar innan tävlingarna och före klockan 12.00. När det gäller extrahäst eller resesällskap är det ont om uppställningsplatser på tävlingsdagarna. I undantagsfall kan du ta med häst som inte ska starta. Ring dock alltid och kolla med oss så att det finns plats för extrahäst. OBS! I samband med V75 och/eller dubbeltrav tillåts ej extrahäst.

Defilering

Samling i defileringsvolten på publikplats. I volten kör vi i högervarv.

Diskvalifikation

Via högtalare som bryter löpningsreferat. Hästens nummer visas på display vid mål och 500 kvar.

Identifiering

Identifieringspersonal söker upp i aktuellt gäststall.

Luft

Pump till sulkyhjul finns att låna på inskrivningen.

Materielfel

Vid materielfel efter defilering. Åk upp till kur avsedd för detta i banans ytterkant, c:a 200 m före mål. Där kan enklare fel avhjälpas.

Nummerbrickor

Avhämtas på inskrivningen på stallbacken. Skall lämnas in, väl rengjorda, senast 10 minuter efter sista loppet. Vid ej ren­gjord vojlock debiteras hästens trän­are 200 kronor via avräknings­systemet.

Olycksfall

Sjukvårdare finns vid banan och under loppen i följebilen på innerplanen.

Ponnytravlopp

I samband med tävlingar där det är insprängda ponnytravlopp får ponnyhästarna värmas på stora banan. Iaktta försiktighet.

 

Prisceremonier

Segerdefilering på upploppet i bakvarv. Vinnarcirkeln ligger på publikplats. Vid prisutdelning får Du hjälp av hästhållare.

Provstart bakom bil

Tiden för provstart är en timme innan första start. Bilen står uppställd 400 m före mål och den första provstarten inleds med ett långsamvarv. Efter första starten ställer bilen upp för ännu en provstart som går efter 1 minut. EJ-hästar får deltaga i bilprovstarten i mån av plats. (Dock ej vid V75-tävlingar). I lopp med autostart upp till 100.000 kronor fortsätter de ekipage som är intresserade, efter defileringen, vidare till sista sväng där startbilen väntar för en extra bilprovstart (kort variant).

Provtagningsstall

Ligger nedanför Evedensias Veterinärklinik.

Skoinformation

För tränare vars häst som startar inom ett streckspel (V75, V86, V64, V65, V5 eller V4)) gäller att skoinformation ska lämnas för alla hästar, även de som ska gå med skor runt om senast en timme före första avdelningen i streckspelet. I andra lopp räcker det med senast 15 minuter före loppets start. Du får ändra från barfota till skor (fram, bak, runt om). Meddela då inskrivningen omedelbart att du ändrat skoinformationen. Det är viktigt att spelarna får rätt information så snart som möjligt. Du får inte köra hästen barfota om du meddelat att den ska gå med skor. Om du lämnar fel skoinformation, eller lämnar information för sent eller inte alls, kommer du att få en påföljd, vilket oftast är böter på 1 000 – 1 500 kronor per häst.

Säkerhet på stallbacken

Endast behöriga får vistas på stallbacken. Endast häst­transport­er och dagens kuskar får parkera på  stallbacken och på anvisad plats, övriga parkerar utanför. All vistelse på stallbacken sker på egen risk. Barn­vagnar får ej lämnas utan tillsyn. Hundar skall vara kopplade.

Träningskörning

Vojlock hämtas på inskrivningen där du också uppger namn på hästen. Vissa tävlingsdagar är tillgången på boxar begränsat så anmäl alltid senast två vardagar innan tävling före klockan 12.00 om du önskar att ta med extrahäst eller fortkörningshäst. Om box erhålles kommer avgift debiteras.
I mån av plats är det okej att deltaga i bilprovstarten.

Värmning

Vanligen är det 5 minuters värmning mellan loppen. Bakvarvs­värmning är tillåten (dock EJ under prisceremoni). Iaktta för­siktighet.

Veterinär

Veterinärrummet är beläget bredvid stallcaféet. Under lopp­en finns veterinären i följebilen.