Licensutbildning stor häst (kör/monté/b-tränare)

Utbildningen sker i samarbete med Hästsportens folkhögskola och samtliga anmälningar sker via länken: Hästsportens folkhögskola

Läs mer om varje utbildning nedan.

Kör & montélicens

Behörighetskrav
* Deltagaren ska ha goda kör- eller ridkunskaper, vilket innebär att deltagaren självständigt kan köra/rida en häst i anpassat motionstempo, avgöra lämpligt värmningstempo samt även kunna köra/rida i fortare tempo enligt förutbestämd fart samt behärska tidtagning under ridning/körning.
* Deltagaren ska regelbundet ha kört/ridit snabbjobb på tävlingsbanan och behärska hästen både vid enskild körning som tillsammans i grupp på banan.
* Deltagaren ska kunna sela/sadla ut en häst på egen hand och även sköta all hantering med hästen i samband med för- och efterarbete kopplat till träning.
* Deltagaren ska utöver detta även ha allmän kännedom om voltstart och kör/ridregler på travbanan.
* Deltagaren får påbörja utbildningen det år denne fyller 15 år om målsman godkänner deltagandet.
* Deltagaren ansvarar själv för att en lämplig häst används i utbildningsloppen. Hästen ska minst ha gjort ett godkänt kvallopp och ha en ansvarig tränare. Hästen får vara överårig, men den ska vara i god kondition för att kunna gå utbildningslopp. Den överåriga hästen behöver inte ha en ansvarig tränare utan hästens ägare är ytterst ansvarig. Utbildningsledare äger rätt att avvisa icke lämplig häst i utbildningslopp. Förkunskaperna ska styrkas med goda referenser

Kursinnehåll
Du behöver 10 godkända utbildningslopp för en godkänd utbildningsomgång. Du kör med egen häst som är i tävlingsmässigt skick, står på en träningslista och ska någon gång ha varit inkvalad. Inför varje kurslopp har vi genomgång av föregående kurslopp (loppfilm) samt genomgång inför kommande lopp. Du skall även gå en funktionärsrundtur under en tävlingskväll på Gävletravet samt läsa på det teoretiska materialet inför det teoretiska provet. Mer info. OBS: För montélicens krävs godkänt fystest.

Kurskostnad (faktureras)
Hel licenskurs: 1700 kr (momsfritt)                
Kompletteringslopp förkortad utbildningsomgång: 125 kr/ lopp (inkl. moms)

Anmälan till licensutbildning (gäller ej komplettering):Klicka här!
Kursdag:
Defilering:
Kursupplägg/schema (bild i länk – öppnas i nytt fönster):

Anmälan till licenslopp: Sker senast dagen innan kurslopp (måndag) via SMS Anna Näsman-Lindberg 070 683 93 33 (ange namn, häst och om det avser komplettering så aktiviteten blir registrerad).
Kursledare: Anna Näsman Lindberg
Frågor kring licensutbildning/komplettering: Anna Näsman-Lindberg 070 683 93 33

Fylla ut/köra provlopp med din häst? Du med kör/montélicens är varmt välkommen att delta & anmäla till kurslopp (OBS. lopp i samlat fält och förbestämt tempo, idealtid 1.25, gärna långsammare).


Godkänd utbildningsomgång ger kör/ridbehörighet de två följande kalenderåren efter utbildningsomgången. För körbehörighet tredje året krävs minst två genomförda aktiviteter.

Med aktiviteter menas: Totalisatorlopp, poänglopp, kvallopp, premielopp eller registrerat utbildningslopp. För att upprätthålla kategori 4-kravet kontinuerligt krävs minst två aktiviteter varje år. Vid missad aktivitet ett år, ökas kravet följande år, med antalet mis sade lopp. Ny utbildningsomgång krävs om kravet på aktiviteter inte är uppfyllt två år i rad. Den utbildningsansvariga på din hemmabana avgör hur många lopp du behöver köra. Minst fem godkända utbildningslopp ska dock alltid genomföras (= förkortad utbildningsomgång). Du ska också godkännas i skriftligt teoriprov.

B-tränarkurs WEB

För att träna din egen häst och ha rätt att anmäla till tävling krävs en B-tränarlicens.

Behörighetskrav
För att gå kursen krävs att du har goda kunskaper i hästhållning, kan sela ut, erfarenhet från fortkörning och körning av travhäst i ett angivet tempo på travbanan. Om behörighet saknas hänvisar vi till vår kurs Träna travhäst som är en förberedande licenskurs.

Kursupplägg: Denna kurs gör du via webben. När den är avslutad kontaktar du oss för bokning av praktiskt och teoretiskt prov, du skall även gå en rundvandring hos våra funktionärer under en tävlingsdag/kväll. Mer info.

Kursavgift: 900 kr (momsfri)

Antagning: Antagningstiden varierar 1-2 veckor.

Anmälan: Klicka här

Efter avslutad webbkurs sker bokning av praktiskt & teoretiskt prov till:
Anna Näsman-Lindberg: anna.nasman@gavle.travsport.se alt. 070 683 93 33

Komplettering av licens

Behöver du komplettera för att få godkänd aktivitet (både kör och monté)?
Välkommen att delta i kursloppen under pågående utbildningsomgång.

Viktigt att du vid Anmälan till kursloppen via SMS anger att du vill komplettera samt ditt fullständiga namn & häst du kör/rider (Obs! Häst ska finnas på ansvarig tränares träningslista).
Det kostar 125 kr/tillfälle och betalas via SWISH/bankgiro.