Vi som jobbar på Gävle­travet

Travbanechef

Kent Modin
070-365 95 55
kent.modin@gavle.travsport.se

Sportchef

Mathias Gustafsson
026-66 22 12
070-580 97 14
mathias.gustafsson@gavle.travsport.se

Marknadschef

Lars Högberg
070-996 72 00
026-66 22 28
lars.hogberg@gavle.travsport.se

Stallansvarig Travskolan

(Mammaledig från 1 oktober 2020)

Elina Ruth
073-726 22 93
elina.ruth@gavle.travsport.se

Tillförordnad stallansvarig travskolan

Tina Tillman 073-979 43 71

Utbildnings- och Travskolechef

Frida Edin
026-66 22 15
frida.edin@gavle.travsport.se

Sport & Utbildning

Anna Näsman-Lindberg
026-66 22 22
070-683 93 33
anna.nasman@gavle.travsport.se

Sport

Sonny Olsson 
026-66 22 13
sonny.olsson@gavle.travsport.se

Banmästare

Mika Ahtiainen
026-66 22 33
073-028 05 11
mika.ahtiainen@gavle.travsport.se

Anläggning

Christer Nöjd
026-66 22 33
070-583 24 66

Anläggning

Anders Hedlund
026-66 22 33

Anläggning

Ulf Svedlund
070-360 08 83

Inskrivningschef & Boxansvarig tävlingsdagar

Tävlingarna tisdag 15 juni
Anette Swanberg
070-433 17 96 (OBS! Skicka SMS senast måndag 14 juni kl. 12.00 om eventuella önskemål).

Hästägaransvarig

Per Johansson
072-993 52 75
pj541211@gmail.com

Gävle­travets styrelse

Gävle travsällskap är en ideell förening bestående av 59 medlemmar varav tre hedersmedlemmar. Medlemmarna väljer en styrelse på sju personer. Ledamöterna väljs omväxlande på fyra år, fyra respektive tre vartannat år. Ordföranden väljs av årsmötet bland styrelsens medlemmar.

Ordförande

Bert Johnsson
070-518 67 25
bert@princept.se

Vice ordf.

Marie-Louise Dangardt
070-414 12 50
majadangardt@gmail.com

Ledamot

Lennart Pettersson
073-525 83 23
lennart.e.pettersson@gmail.com

Ledamot

Linda Öberg
070-726 34 46
linda.oberg81@gmail.com

Ledamot

Peter Eriksson
070-354 57 00
peter.eriksson@hornberje.se

Ledamot

Anders Bäckström
076-109 86 57
anders@nickback.se

Ledamot

Fredrik Wallin
070-722 34 97
fredrik_wallin80@hotmail.com

Valberedning:

Mikael Olsson, sammankallande, 073-087 11 38
Björn Axelsson 070-587 98 79
Oskar Kylin Blom 073-093 25 74
Kjell Norman 026-64 33 36, 070-658 23 80
Kenneth Wahlberg 070-618 08 78